Determinarea varstei la taurine

Durata citire: 2 minute

Dentitia la taurine

Cunoaşterea vârstei în cazul taurinelor este importantă pentru stabilirea valorii sale economice. Mai concret, este important să ştim vârsta unei vaci de lapte pentru a decide dacă este rentabil să fie exploatată încă un ciclu de producţie.
Identificarea animalelor fie prin aplicarea de fluturaşi în ureche, fie prin tatuare sau criomarcare permite determinarea cu certitudine a vârstei, dacă în fermă există o evidenţă zootehnică bine condusă. Sunt situaţii în care nu există informaţii în legătură cu vârsta unui anumit animal, cum ar fi: cumpărarea sa din târg, provenienţa dintr-o fermă care nu a ţinut evidenţa sau pierderea ori falsificarea semnelor de identificare.
In acest caz vârsta se poate determina prin examinarea dinţilor, mai precis a incisivilor. Metoda de determinare a vârstei taurinelor după dentiţie ia în considerare momentul apariţiei şi gradul de uzură a incisivilor de lapte şi permanenţi. Dinţii caduci sau de lapte sunt uşor de recunoscut faţă de dinţii permanenţi prin faptul că sunt mai mici şi mai albi. La maturitate, taurinele au 32 de dinţi, dintre care incisivii de pe maxilarul inferior sunt în număr de 8.Pe maxilarul superior nu există incisivi, doar un burelet gingival. Dintre cei 8 incisivi, cei doidin partea centrală a maxilarului poartă numele de cleşti, urmaţi apoi înspre exterior, de o parte şi de alta, de mijlocaşii primi, apoi de mijlocaşii secunzi şi cei mai exteriori sunt lăturaşii.
Metoda determinării vârstei după dentiţie la taurine este influenţată în foarte mare măsură de tipul de furaj administrat animalelor. Astfel, în cazul în care animalul a fost hrănit cu furaje de volum grosiere (fânuri de slabă calitate, vreji, paie, coceni de porumb) vârsta reală este mai mică decât vârsta pe care o determinăm după gradul de uzură al incisivilor. Dacă animalul a fost hrănit, în special pe timpul iernii, cu furaje de volum moi (silozuri, semi-silozuri, sfeclă furajeră) atunci probabilitatea este mare ca vârsta reală să fie egală cu vârsta determinată pe baza uzurii incisivilor. Acurateţea determinării vârstei cu ajutorul incisivilor este redusă în cazul hrănirii cu furaje de volum grosiere, în special după vârsta de cinci ani, când singurul indicator al vârstei este uzura incisivilor. Ajustarea în funcţie de condiţiile de furajare este esenţială pentru determinarea vârstei la taurine pe baza dentiţiei. Cea mai bună metodă de ajustare este examinarea incisivilor unui animal cu vârsta cunoscută din fermă şi apoi examinarea incisivilor la celelalte animale.
Determinarea vârstei la taurine cu ajutorul dentiţiei necesită experienţă şi multă practică, precum şi cunoştinţele teoretice schematizate în figura 1.[158 Vizualizari]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.