Protejarea animalelor pe timp geros

Asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii; . »

Josh Billings

Cainele este singura fiinta de pe Pamant care isi iubeste stapanul mai mult decat pe el insusi. . »

Vasile Ghica .....

Prin domesticire, vigoarea oricarui animal se degradeaza. . »

Valeriu Butulescu ....

Pe vremuri, animalele conversau cu oamenii, acum tac, convinse de inutilitatea oricarui dialog. . »

Vasile Ghica ....

Cainele, singura vietuitoare care a dus la perfectiune vocatia prieteniei. . »

 

Enterisol Ileitis

Liofilizat și solvent pentru suspensie orală pentru porci

COMPOZITIE

Fiecare doză (2 ml) conține:
Liofilizat:
Substanță activă:
Bacterii vii atenuate Lawsonia intracellularis (MS B3903): 104 9 106 1 TCID50* * Doze infecțioase pe culturi tisulare 50%
Liofilizat: galben deschis spre auriu
Solvent: soluție limpede, incoloră.

INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru imunizarea activă a porcilor înțărcați începând cu vârsta de trei săptămâni, cu scopul de a reduce leziunile intestinale cauzate de infecția cu Lawsonia intracellularis, precum și pentru reducerea variabilității de creștere și scăderii sporului în greutate, asociate bolii. In condiții de teren, s-a constatat o diferență privind media câștigului zilnic în greutate de până la 30 g/zi între porcii vaccinați și cei nevaccinați. Instalarea protecției imunitare: după 3 săptămâni de la vaccinare Durata imunității: minimum 17 săptămâni.

CONTRAINDICAȚII – Nu există.

REACȚII ADVERSE – Nu se cunosc.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

SPECII ȚINTĂ

Porci (porci înțărcați, începând de la vârsta de trei săptămâni)

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE

Este necesar ca toate materialele utilizate pentru administrarea vaccinului să nu conțină urme de produse medicinale veterinare antimicrobiene, detergenți sau dezinfectanți, pentru a preveni inactivarea.

Reconstituirea cu solvent:

Flacoanele de 10 și 50 de doze: Reconstituiți vaccinul, adăugând la vaccin întregul conținut al flaconului cu solvent prevăzut. Agitați bine și utilizați imediat.

Flaconul \ de 100 de doze: Reconstituiți vaccinul, adăugând la vaccin jumătate din conținutul flaconului cu solvent prevăzut. Agitați bine și transferați suspensia înapoi în flaconul cu solvent, apoi amestecați cu cantitatea de solvent rămasă pentru a ajunge la un volum total de 200 ml. Agitați bine și utilizați imediat.

Vaccin reconstituit: lichid semi-transparent portocaliu deschis spre roz.

Vaccinarea prin aplicare orală:

Administrați pe cale orală o singură doză de 2 ml la porci (cu vârste de 3 săptămâni sau mai mari), indiferent de greutatea corporală.

Vaccinarea prin intermediul apei de băut:

Sistemele pentru apa de băut trebuie curățate și clătite în mod insistent cu apă netratată, pentru a înlătura orice urme de produse medicinale veterinare antimicrobiene, detergenți sau dezinfectanți.

Soluția finală de vaccin trebuie să fie consumată în decurs de patru ore de la preparare. Calculați numărul de flacoane necesare pentru a vaccina toți porcii, cu ajutorul tabelului de mai jos:

Nr. de orci: Flacon cu vaccin: Flacon cu solvent:
10 de IO doze (20 ml) 20 ml
50 de 50 de doze (100 ml) 100 ml
100 de 100 de doze (100 ml) 200 ml

Diluați vaccinul reconstituit în apă de băut, ținând cont de cantitatea de apă consumată pe o perioadă de patru ore, măsurată în ziua precedentă în același interval orar cu cel preconizat pentru vaccinare.

Vaccinarea prin intermediul hranei lichide:

Sistemele de hrănire și dispozitivul de amestecare trebuie curățate pentru a evita formarea reziduurilor de substante antimicrobiene, detergenți sau dezinfectanți.

Calculați numărul necesar de flacoane de vaccin conform indicațiilor din tabelul de mai sus.

Calculați cantitatea de hrană pe care animalele o vor consuma în decursul unei sesiuni de hrănire, în mai puțin de 4 ore. Cantitatea de hrană trebuie determinată de consumul de hrană din ziua precedentă în aceeași sesiune de hrănie ca aceea planificată pentru vaccinare.

RECOMANDĂRI PRIVAD ADMINISTRAREA CORECTĂ

Vaccinarea prin intermediul apei de băut:

În funcție de temperatura ambientală, porcii beau zilnic o cantitate de apă egală cu 8 până la 12% din greutatea lor corporală. Cantitatea reală de apă consumată poate varia în mod semnificativ, în funcție de mai mulți factori. Pentru a se asigura eficacitatea produsului, este esențial       să primească cel puțin doza recomandată. De aceea, se recomandă să se evalueze consumul real dë apă pe o perioadă de patru ore în ziua dinaintea zilei de vaccinare, în același interval orar cu cel preconizat pentru vaccinare.

Se recomandă să se adauge soluție de lapte praf degresat sau de tiosulfat de sodiu în apa de băut ca stabilizator, înainte de adăugarea vaccinului.

Pentru laptele praf degresat, concentrația finală trebuie să fie de 2,5 g/litru. Pentru tiosulfatul de sodiu, concentrația finală trebuie să fie de 0,055 g/litru.

După ce se pune cantitatea calculată de apă în jgheab, se adaugă tiosulfatul de sodiu sau laptele praf degresat. După aceea, vaccinul reconstituit poate fi diluat în amestecul apă/lapte degresat sau apă/tiosulfat de sodiu din jgheab.

Vaccinarea prin intermediul hranei lichide:

Preparați hrana lichidă cu apă de băut proaspătă. Pentru vaccinare nu se recomandă utilizarea hranei cu fermentare controlată sau a hranei cu conținut de formaldehidă, întrucât stabilitatea vaccinului nu a fost testată cu acest tip de hrană. Reconstituiți vaccinul utilizând solventul furnizat. Adăugați vaccinul reconstituit la hrana lichidă preparată complet.

Ca alternativă, pentru a facilita amestecarea omogenă, vaccinul reconstituit poate fi diluat suplimentar utilizând apă de băut proaspătă care să conțină 2,5 g lapte praf degresat/litru sau 0,055 g tiosulfat de sodiu/litru, amestecată ulterior cu hrana lichidă. Asigurați-vă că vaccinul reconstituit este distribuit în mod uniform în hrană.

TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 oc – 8 0C).
A nu se congela.
A se proteja de lumină.
Perioada de valabilitate după reconstituire: 4 ore.
Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 4 ore.
A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe cutia de carton și etichetă după abrevierea EXP.

ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Vaccinul nu a fost testat la vieri reproducători. Prin urmare, nu se recomandă vaccinarea acestora.

Nu vaccinați animalele care primesc produse medicinale veterinare antimicrobiene cu tropism pe Lawsonia spp. Tratamentul cu asełnenea produse medicinale veterinare antimicrobiene trebuie întrerupt pe o perioadă de cel puțin trei zile înainte și trei zile după ziua vaccinării (consultați secțiunea „Interacțiuni”).

Eficacitatea revaccinării nu este cunoscută.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Vaccinați numai animalele care sunt clinic sănătoase.

In caz de reacții anafilactice, se recomandă instituirea unui tratament simptomatic adecvat, inclusiv administrarea de glucocorticoizi, adrenalină sau antihistamine.

Vaccinul conține bacterii vii atenuate, iar potențialul de răspândire la animalele nevaccinate nu poate fi exclus. Totuși, conform studiilor efectuate pe porci-santinelă, frecvența aparentă de răspândire și riscul asociat acesteia sunt foarte mici. ADN-ul de Lawsonia intracellularis a putut fi detectat în mostrele de fecale provenite de la mai mult de jumătate din animalele vaccinate, după un interval de cel mult trei zile de la vaccinare, prin urinare nu poate fi exclusă transmisia la animalele aflate în același țarc.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Evitați contactul accidental cu pielea. În caz de contact accidental cu pielea, spălați cu săpun sau cu soluție antibacteriană și clătiți bine.

Gestație și lactație:

Nu a fost observată nici o reacție adversă după administrarea vaccinului la animalele de reproducere și la cele gestante.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Intrucât antigenul vaccinal este reprezentat de o bacterie vie, trebuie evitată utilizarea simultană a produselor medicinale veterinare antimicrobiene la care Lawsonia spp. este sensibilă, timp de cel puțin 3 zile înainte de vaccinare și 3 zile după aceasta (consultați secțiunea „Atenționări speciale”).

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de Ia caz la caz.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

Nu au fost observate reacții adverse în urma administrării unei doze de zece ori mai mari decât doza recomandată.

Incompatibilități:

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar cu excepția solventului furnizat pentru utilizarea cu acest produs medicinal veterinar.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

ALTE INFORMAȚII

Vaccinul este destinat să stimuleze dezvoltarea unui răspuns imunitar activ la Lawsonia intracellularis la porci.

De obicei, seroconversia în urma vaccinării nu poate fi detectată și nu este asociată cu protecția asigurată.

Codul veterinar ATC: Q109AE04 (vaccinuri cu bacterii vii, Lawsonia)

Dimensiuni de ambalaj:

10 doze (20 ml) + 20 ml (solvent), 50 doze (100 ml) + 100 ml (solvent), 100 doze (100 ml) + 200 ml (solvent) și 12 x 100 doze (12 x 100 ml) + 12 x 200 ml (solvent).

Flacoanele de liofilizat și solvent corespunzătoare sunt ambalate împreună într-o cutie de carton. Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Enterisol Ileitis este o marcă comercială înregistrată a Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilizată sub licență.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Animal Health
Dr. Boehringer Gasse 5-1 1
A-1121 Viena
Austria
Tel.: +43 (0) 1 80 105 2875
[76 Vizualizari]

Print Friendly, PDF & Email

Mai puteti citi:

Zoonozele Inca din cele mai vechi timpuri s-a observat ca anumite boli ale animalelor se pot transmite la om, ca de exemplu: turbarea, dalacul vitelor (antraxul), rapciuga cailor (morva) si altele. Dupa defini...
VITAMINA K3 1% SOL.INJ. Soluţie injectabilă Antihemoragică Compoziţie Hetrazeen S (corespunzător la 0,5 g Menadiona) 2,2 g/100 ml Excipient (apă deionizată) ad. 100 ml Acţiune farmacologică Vitamina K3 joac...
VITAMINA K3 1% Soluţie buvabilă Compoziţie Menadionă (2 metil 1-4 naftochinonă) 0,525 g/100 ml; Bisulfit de sodiu 1,3 g/100 ml; Apă distilată ad. până la 100 ml Acţiune farmacologică Vitamina K3 joacă un...
Vitamina B1 (Tiamina) Vitamina B1 (tiamina) a fost descoperită în anul 1910 de către Umetaro Suzuki, în Japonia, fiind prima vitamină B identificată. În mod natural, tiamina este sintetizată de diverse specii vegetale, ba...
Veteusan ® Compoziţie: Lotiune de 10% Crotonyl-N-ethil-O-toluidine (crotarnitonum). Acţiune farmacoterapeutica: Preparatul este bine tolerat, are proprietăţi bune de difuzie si penetrează repede pielea. Pri...
TRIANTELM comprimate pentru caini Fiecare comprimat conţine: Pirantel pamoat 145 mg (echivalentul a 50 mg pyrantel) Oxantel pamoat 560 mg (echivalentul a 200 mg oxantel) Praziquantel 50 mg Lactoza mono...
TIFOROMVAC Vaccin viu liofilizat contra infecţiilor cu Salmonella gallinarum (tifoză) pentru administrare subcutanată COMPOZIŢIE Substanța activă: Salmonella gallinarum, tulpina atenuată 9R (Rough), cu tit...
SULFAMETOPRIM Comprimate pentru câini şi pisici Compozitie 1 comprimat conţine: Sulfamethoxazol.................................... 125 mg Trimetoprim............................................ 25 mg Exci...
Stomorgyl 10 mg Proprietăţi farmacologice: STOMORGYL este o combinaţie formată din două antibiotice : spiramicină şi metronidazol. Spiramicina este un bacteriostatic ce aparţine familiei macrolidelor. Aceasta este ...
SINGAL F 5 mg / cpr., comprimate pentru păsări (găini, curcani, fazani, gâşte şi raţe) Compozitie 1 comprimat conţine: Flubendazol ................................... 5 mg Excipienţi (lactoză monohidra...
SEDAM 10 mg/comprimat - comprimate pentru câini şi pisici Compozitie 1 comprimat conţine: Acepromazină maleat......................................... 10 mg Excipienţi: metabisulfit de sodiu...........
Scurt istoric al descoperirii si cunoasterii anticorpilor Descoperirea anticorpilor a incheiat un drum anevoios batut "per pedes apostolorum" de acei oameni luminati care si-au framantat mintile sa raspunda la intrebarea veche de cand lumea: de ce oamenii ca...
Scarpinatul (pruritul) Pruritul este un sindrom frecvent intalnit la pisica, reprezentand o senzatie subiectiva care obliga pisica sa se scarpine sau sa se frece de obiectele din jur, fara ca in zona respectiva a pielii sa ...
Salmoneloza porumbeilor (Paratifoza) Agentul patogen este reprezentat de Salmonella typhimurium, un tip antigenic deosebit. Contaminarea porumbeilor se face prin hrana si apa infectata. Se poate transmite si de la mama la pui pri...
Rujetul Orbanţul, Erizipeloidul lui Baker Rosenbach Rujetul este o boală infecţioasă specifică porcului, dar afectează şi alte specii de animale şi e transmisibilă la Om, produsă de o bacterie - Erysipelotri...
RONAXAN Indicatii: La pisici si cainii in tratamentul afectiunilor acute si subacute cauzate de germeni sensibili la doxiciclina si care afecteaza in special : aparatul respirator (rinite, amigdalite, ...
ROMPORPOX Vaccin viu liofilizat contra variolei porumbeilor preparat cu tulpina BP-54 COMPOZIŢIE Substana activă: virus variolic de curcă, tulpina BP-54, cultivat pe ouă embrionate minim 10² DIE50. Alte ing...
ROMPORPOX Vaccin viu liofilizat contra variolei porumbeilor COMPOZIŢIE Substanța activă: virusul variolic de curcă, tulpina BP-54, cu titrul minim 102 DIE50 şi titrul maxim 104 DIE50. Alte ingrediente:...
ROMPARASECT ROMPARASECT 5 % Soluţie concentrată Acaricid si insecticid - Grupa principală 3, tip de produs 18. Compoziţie Substanţe active: Cypermethrine 5 g/100 ml; Permethrine 0,25 g/100 ml Excipient...
Pyratel CD SUSPENSIE ANTIPARAZITARĂ PENTRU CÂINI ŞI PISICI Compozitie Pyrantel (sub formă de pamoat) ……………. 0,5 g Excipient până la …………………………… 100,0 ml Actiune Pyrantel este activ asupra nematodelor gast...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Google+